Złote standardy odchowu cieląt

Śmiertelność cieląt

» Ponad 97% jałóweczek powinno przeżyć okres od 24 godzin po porodzie do 60 dnia życia

» Ponad 98% jałóweczek powinno przeżyć okres od 61 do 180 dni

» Ponad 99% jałóweczek powinno przeżyć okres od 6 m-ca życia do wycielenia

» Ponad 90% jałóweczek powinno przeżyć okres od urodzenia do wycielenia

Przyrosty

Od 24 godzin po wycieleniu do odsadzenia (56 dni):

» Przynajmniej podwoić wagę urodzeniową

» Przynajmniej10-12.7 cm więcej wzrostu

 

Wiek pierwszego krycia

» Holstein: 12-13 miesięcy

» Jersey: 10-12 miesięcy

» 55% wagi ciała dojrzałej krowy

 

Wiek pierwszego wycielenia

» Holstein: 21-24 miesięcy

» Jersey: 20-22 miesięcy

 

Inne parametry pierwszego wycielenia

» Waga przy pierwszym wycieleniu: 85% wagi dojrzałej krowy (3 laktacja)

» Punktacja BCS: 3.25-3.50

 

Skuteczność zacielenia oraz Pregnancy Rate

» Nasienie tradycyjne: 70% skuteczność zacielenia oraz 47% PR

» Nasienie seksowane: 60% skuteczność zacielenia oraz 37% PR

 

Cogent-biegnacy-cielak

Źródło: DCHA Gold Standards; The Dairy Calf and Heifer Association