Czy wiarygodność oceny genomowej jest czynnikiem limitującym wykorzystanie buhajów młodych do inseminacji?

1

 

 

By: Tobby Pan, International Regional Sales Manager, GENEX

Mimo iż buhaje z wyceną genomową są dostępne na rynku od 2010 roku ( w Polsce 2014) nadal istnieje grono hodowców, którzy z bardzo dużą rezerwą podchodzą do wykorzystania młodych buhajów do inseminacji.

Buhaje genomowe, które wchodzą w produkcję nasienia, cechuje niższa wiarygodność wyceny produkcji; średnio dla wszystkich buhajów 67%. Nie bez znaczenia jest fakt, iż zaczynają one produkować nasienie znacznie wcześniej niż miało to miejsce u buhajów przy wycenie tradycyjnej na córkach. Te same badania pokazują jednak, że pomimo niższej wiarygodności, buhaje te posiadają znacznie wyżej ocenione cechy produkcyjne.

Tabela poniżej pokazuje porównanie buhajów wycenionych na córkach (A) z buhajami genomowymi (G) w dwóch rasach w potencjale produkcji mleka (zdolność przekazywania cech). Liczby nad słupkami prezentują wiarygodność wyceny. I ta choć niższa u buhajów genomowych, to ich potencjał genetyczny PTA Mleka znacznie przewyższa buhaje wycenione na córkach.

2

W GENEX średnia wiarygodność naszych buhajów genomowych dla indeksu NM$ to 73% ; dla produkcji zaś 76%. Tabela poniżej prezentuje przewagę w produkcji mleka wszystkich aktywnych buhajów GENEX.

W pierwszej linii buhaje wycenione na córkach, poniżej genomowe

3

 

Jak zatem wybrać najlepszą strategię wykorzystania buhajów genomowych w inseminacji?

Idealnym rozwiązaniem jest wybór grupy/kilku buhajów genomowych. Tabela poniżej pokazuje, jak wzrasta wiarygodność potencjału genetycznego całej grupy buhajów wraz z dodawaniem kolejnych buhajów do tejże grupy. Na przykład jeśli wiarygodność jednego buhaja kształtuje się na poziomie 70%, to ta sama wiarygodność wyceny dla już 3 buhajów kształtuje się na poziomie 90%. Jeśli zwiększyć grupę do 6 czy nawet 12 młodych buhajów, wtedy wiarygodność zamyka się w przedziale 90% – 98% (Effective Use of Genomics in Commercial Dairy Farms).

Tabela poniżej: kolumna pierwsza: ilość buhajów genomowych; Kolumna druga: wiarygodność

4

Reference: Peñagaricano, F. (2018, February). Effective Use of Genomics in Commercial Dairy Farms. Retrieved February 19, 2019, from http://edis.ifas.ufl.edu/an340.

 

 

PRODUCT SPOTLIGHT

A.I.TAGS™ Bovine Heat Detection and Reveal™ Livestock Markers

 

5

A.I. TAGS™ estrus detectors are self-adhesive patches featuring a rub-off surface. When mounted, the black surface is removed and the underlying color indicator will show, alerting the producer the cow is in heat.

Reveal™ Livestock Markers are used for estrus detection and general marking identification in cattle. They come in three options: brush-on paint, sticks or spray paint. Multiple colors available for each option.

Contact Tobby Pan at span@genex.coop for more information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 6