Lek. Med. Wet. Jacek Nędza

jnDoradcą firmy Top Gen z zakresu rozrodu jest specjalista w tej dziedzinie – Lek. Med. Wet. Jacek Nędza.