Bezpłatny Katalog

Wypełnij formularz a otrzymasz katalogi pocztą

Nazwa firmy *

Imię i nazwisko *

Ulica *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Telefon

Adres email

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest Top Gen Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Bolesława Chrobrego 23 48-100 (Top Gen).

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

  Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zamówienia bezpłatnego katalogu *

* Pole obowiązkowe