Genex

Misją GENEX  jest dostarczanie  hodowcom bydła mlecznego i mięsnego  z całego świata  najbardziej zaawansowanej genetyki oraz rozwiązań w zakresie  hodowli i rozrodu.

Historia  firmy  rozpoczęła się około roku 1930, gdy grupa hodowców założyła spółdzielnię mającą na celu  doskonalenie genetyki   amerykańskiej populacji bydła oraz usługi w zakresie rozrodu bydła.

Dziś, członkowie spółdzielni oraz klienci, stanowią serce firmy GENEX.