Bratoszewice 2017

Serdeczne gratulacje dla jednego z naszych doradców hodowlanych – Mateusza Wolskiego, który reprezentując hodowlę swego ojca – pana Radosława Wolskiego z Poniatowa, brał udział w XIX Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach w dniach 17-18.06.2017. Wystawili łącznie 8 sztuk z własnej hodowli, z których 4 wywalczyły tytuły Championów wystawy:
Champion w 1 grupie wiekowej – jałowice: PL-005393604682 BESTRA 40 (jej matka PL-0052712-5837-2 BESTRA 23 w 3 laktacji 305 dała 12 091 kg mleka).
Champion w 2 grupie wiekowej – jałowice: PL-0053770-1639-5 KALINA 77 (matka PL-0052730-6550-3 KALINA 40 w 2 laktacji 305 dała 9608 kg mleka).
Champion w 8 grupie wiekowej – jałowice: PL-005377016081 BRYDZIA 08 (matka PL-0052730-6552-7 BRYDZIA 1 w 2 laktacji dała 9958 kg mleka). Brydzia 08 zdobyła również tytuł Championa w najmłodszej grupie wiekowej na wystawie w 2016 roku. Obecnie jest cielna po buhaju Renegade sex z oferty Top Gen.
Champion w kategorii Krowy pierwiastki starsze zdobyła: PL-0053942-3410-9 KALINA 65. Obecnie oddała 2839 kg mleka na 72 dni doju. Matka PL-0051474-1366-9 KALINA 25 w 4 laktacji 305 dała 10563 kg mleka. Kalina 65 obecnie jest cielna po buhaju Levis z oferty Top Gen.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów hodowlanych!!!

jalowka MW MW krowa1 MW-krowa2 puchar zwyciezcy z gminy Goszczanow