Córka Twista

Twist (UK631308) to długowieczny buhaj wyceniony na córkach, który przez szereg lat był bardzo chętnie używany w naszym kraju. Dziś widzimy efekty jego popularności, którymi są jego córki i wnuczki.
Jedną z wybitnych córek Twista jest krowa MARA PL005280180107, która podczas XXXIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych , Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie (5-7.07.2019) wywalczyła tytuł czempiona w kategorii „Krowy w 3 laktacji i wyższej”.
Gratulujemy Panu Tadeuszowi Suchara (pow. zamojski), który jest hodowcą tej wybitnej krowy!!!
Twist został co prawda wycofany z oferty Top Gen (był stałym bywalcem naszych katalogów od wielu lat), ale jest wciąż dostępny w ofercie Cogent w wersji tradycyjnej i seksowanej 4M.

1

2

3

4