Wpływ buhaja na przydatność krów do chowu pastwiskowego

Trzy najważniejsze cechy brane pod uwagę przy wyborze buhaja do krycia krów utrzymywanych na pastwiskach.

Wysokość

Mniejsza krowa / średni kaliber spowoduje mniejsze szkody na pastwiskach. Mniejsze zapotrzebowanie bytowe, mniejsza ilość spożytej trawy.

Płodność

Cecha brana pod uwagę: płodność córek.

Produkcja życiowa

Produkcja życiowa oraz przeżywalność cieląt zapewniają długi czas użytkowania zwierząt..

Buhaj polecany przez GENEX to: 1HO12658 LEDOUX.

LedouxHR14