Zmiany w indeksie „łatwość wycieleń” w wycenie sierpniowej

 

Wraz z wyceną sierpniową 2020 pojawią się zauważalne zmiany w indeksie ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ.

Indeks łatwość wycieleń historycznie

Historycznie, średnia baza fenotypowa dla rasy HF została ustalona na 8,0%. Po aktualizacji indeksów w kwietniu 2020 okazało się,że indeksy opisujące łatwość wycieleń nie odpowiadają rzeczywistym sytuacjom, które mają miejsce na gospodarstwach. Baza genetyczna została zaktualizowana, ale nie baza fenotypowa – która utrzymuje się na stałym poziomie od kilku już lat.

Nowa baza fenotypowa

Wraz z nową wyceną buhajów w sierpniu 2020 r. CDCB dostosuje bazę fenotypową do obserwowanych, rzeczywistych wskaźników indeksu łatwość wycieleń. Korekta ta spowoduje zauważalny spadek średniej PTA dla łatwości wycielenia i martwych urodzeń (Tabela poniżej).

Tabela 1. Aktualizacje bazy fenotypowej obliczone dla łatwości wycieleń i indeksu martwo urodzone.
Rasa Cecha1 Aktualna baza (%) Nowa baza (%) Zmiana Nowa baza
HF Łatwe wycielenia (b) 7.9 2.2 -5.7 2015
Łatwe wycielenia (c) 8.5 2.7 -5.8 2010
Martwo urodzone (b) 8.0 5.7 -2.3 2015
Martwo urodzone (c) 8.0 6.6 -1.4 2010
1 (b) = buhaj, (c) = córka
„W przypadku sierpniowej wyceny (CDCB) dostosujemy bazę fenotypową cech wycielenia do obserwowanych wskaźników łatwych/trudnych wycieleń na farmach. W przyszłości, wszystkie zmiany bazy genetycznej będą dotyczyły zarówno bazy genetycznej, jak i fenotypowej.”

 

Podsumowanie
  • Baza fenotypowa zostanie dostosowana do obserwowanych wskaźników wycieleń. Dla rasy Holstein będzie to średnio 2,2% dla łatwość wycieleń (buhaj) i 2,7% dla łatwość wycieleń (córki).
  • Odchylenie standardowe dla cechy łatwość wycieleń zmniejszy się (większość buhajów będzie w zakresie od 1% do 4%).