RumiLife CAL24

Rumilife_cal24_PL

Rumilife_cal24_PL

Aplicador 3[6]

 

 

W naszej ofercie kolejna pozycja – bolusy wapniowe RumiLife CAL24 do walki z hipokalcemią / gorączką mleczną.
Bolus RumiLife CAL24 to najwyższe stężenie wapnia w dawce / 2 bolusy (100 g), a dodatkowa zawartość witaminy D oraz magnezu wspomagają szybkie wchłanianie się wapnia.

Jednorazowe podanie 2 bolusów (jednocześnie) tuż po wycieleniu zabezpiecza w pełni krowę na kolejne 24 godziny w odpowiedni poziom wapnia i przeciwdziała zaleganiu. Przewagą bolusa RumiLife CAL24 jest możliwość jednoczesnego podania dwóch dawek przy jednym podejściu do krowy (bolusy obecne na rynku w większości wymagają powtórzenia aplikacji po 12 godzinach).

Zapraszamy do kontaktu z doradcami hodowlanymi!